Inglise keele kursused PDF Trüki E-mail

Jaapani - Inglise keeltekool pakub järgmised inglise keele kursused:

  • Kursused koolilastele (10-15.a.) - tunnid toimuvad reeglina 2 korda nädalas, ~ 60 min. Kursustele saab liituda vastavalt oma keeletasemele. 


  • Üldkursused - inglise keele kursused vanema koolilastele ning täiskasvanutele. Tunnid toimuvad reeglina 2 korda nädalas, ~90 min. Kursustele saab liituda vastavalt oma keeletasemele. 


  • Ettevalmistus riigieksamiks - aitame ettevalmistada inglise keele riigieksamiks. Kursus sisaldab hoolekat läbimist eelnevate aastate materjalid ning põhjaliku tööd eksami viies koostisosas - audeerimises, kirjutamises, lugemises, grammatikas ja rääkimises.


  • Firmasisene õpe - vastavalt kliendi soovile korraldame asutusuesiset grupiõpet. Pakett töötatakse välja koostöös firma esindajaga, arvestades antud organisatsiooni koolitusvajadusi, erisoove, õppurite algtaset ning soovitud tundide arvu. Tunnid toimuvad ka meie kooli õpperuumides või kliendi juures.


  • Inglise keel sekretäridele - lühikursus sekretäridele, ettevõte juhiabidele, kes omavad algtaset (A2, B1). Tunnid 2 korda nädalas, ~90 min. Maht 20 akademilist tundi.